Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. Kindcentrum CBS De Wegwijzer wil graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarplanner. Ook krijgt u regelmatig onze nieuwsbrief via digiduif. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de activiteitenkalender. Ook krijgt u regelmatig onze nieuwsbrief in uw mail. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

DigiDUIF: snel op de hoogte

Om u goed te kunnen informeren maakt Kindcentrum CBS De Wegwijzer gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen. Ook onze nieuwsbrief versturen we met digiDUIF.

Omgekeerde start- en vervolggesprekken

We beginnen elk schooljaar met omgekeerde startgesprekken. Het doel van zo’n gesprek is dat u als ouder over uw kind kunt vertellen, daarna houden we vervolggesprekken. Samen met de leerkracht bespreekt u de ontwikkelingen en vorderingen van uw kind.

Portfoliogesprekken

We nodigen u 2 keer per schooljaar uit om over de ontwikkeling van uw kind te praten. Dit gebeurt aan de hand van het rapport, toetsingen, observaties en de portfoliomap. Bij deze gesprekken zijn vanaf groep 5 de kinderen ook aanwezig. 

  • Medezeggenschap  

    De medezeggenschap op Kindcentrum CBS De Wegwijzer is als volgt geregeld:

    • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
    • De ouderraad: activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
    • Leerlingenraad: kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Kindcentrum CBS De Wegwijzer? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!