Hoe ziet een schooldag op Kindcentrum CBS De Wegwijzer eruit? En hoe zijn de groepen ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

In een onderwijsvorm waarin kinderen de ruimte krijgen en zelf keuzes maken, is een duidelijke structuur nodig. Een schooldag op Kindcentrum CBS De Wegwijzer heeft een vaste structuur en een ritmisch dag- en weekplan.

Start van de dag

De kinderen zijn vanaf 8.20 welkom voor de inloop. Om 8.30 starten de lessen.

Aan het werk

’s Ochtends worden de basisvaardigheden getraind met spelling, taal en rekenen. Kinderen werken aan hun eigen dag- en weektaken. Ook 'vrij lezen’ krijgt veel aandacht. De leerlingen kiezen dan hun eigen boek uit de bieb.

’s Middags wordt er in een periode van 5 tot 6 weken thematisch gewerkt. Iedere dag kunnen de kinderen het thema op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) verder verkennen, onderzoeken en ervaren.

Een leerkracht volgt de kinderen. Deze geeft instructie en begeleiding en is de vraagbaak voor de kinderen.

Afsluiting van de dag

Om 13.45 uur komt de groep samen voor de afsluiting van de dag. De kinderen vertellen wat ze hebben geleerd en hoe alles is gegaan. Het leerprogramma eindigt om 14.00 uur.

  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Kindcentrum CBS De Wegwijzer? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct!