Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. Wij willen graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke 3 weken onze nieuwsbrief in uw mail en verder kunt u zich aanmelden voor ‘het klasbord’. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook. Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? Expeditie 24/7 maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen

Thema-avonden

Een aantal keren per jaar organiseert onze school een thema-avond om u als ouder te informeren over ons onderwijs.

Rapportagegesprekken

Hoe gaat het met uw kind? Tweemaal per jaar ontvangt u een schriftelijk verslag en 2 keer wordt u uitgenodigd voor een ontwikkelingsgesprek.

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op Expeditie 24/7 is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad
   Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderclub
   Activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Leerlingenraad
   Kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
  • Klankbordgroep
   Betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leersysteem.
 • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op Expeditie 24/7 eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Expeditie 24/7? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.