Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. Wij willen graag een actief partnerschap tussen de ouders en de school. Regelmatig contact met u is voor het welzijn van uw kind erg belangrijk.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u elke 3 weken onze nieuwsbrief in uw mail en verder kunt u zich aanmelden voor ‘het klasbord’. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook. Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? Expeditie 24/7 maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen

Thema-avonden & koffieochtend

Een aantal keren per jaar organiseert onze school een thema-avond om u als ouder te informeren over ons onderwijs. Daarnaast zijn er koffieochtenden waarin er met ouders en teamleden gepraat kan worden over de inhoud van het onderwijs, het meedenken met de invulling van de Kernconcepten. 

Rapportagegesprekken

Hoe gaat het met uw kind? Tweemaal per jaar ontvangt u een schriftelijk verslag en 2 keer wordt u uitgenodigd voor een ontwikkelingsgesprek.

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op Expeditie 24/7 is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad
   Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderclub
   Activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Leerlingenraad
   Kinderen uit de leerlingenraad vertellen wat ze belangrijk vinden op school. Het draait op school allemaal om de kinderen, dus hun mening telt!
  • Klankbordgroep
   Betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leersysteem.
 • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op Expeditie 24/7 eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Expeditie 24/7? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.