Hoe ziet een schooldag op Expeditie 24/7 eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

De dag begint met een inloop van 8.20 tot 8.30 uur. De kinderen gaan naar de basiskring in hun unit. In de kring bespreken we het dagprogramma, het onderwijsaanbod en de actualiteit.

Aan het werk

Om 9.00 uur gaan de kinderen de kring uit: aan het werk. Ze krijgen instructie, verwerken de stof en ontvangen reflectie. Per kind verschilt hoeveel ruimte het krijgt in de planning van de activiteiten. De leerkrachten geven ondertussen instructie en begeleiding, ze observeren of gaan in gesprek met het kind.

Tijdens de instructie wordt gewerkt aan een stap in de leerlijn, in kleine groepen van maximaal 8 kinderen. De leerkracht observeert en waar nodig krijgt het kind begeleiding.

Kinderen verplaatsen zich tijdens de schooldag door de ruimte van hoek naar hoek. Zo wordt rekenen gedaan in de rekenruimte en taal in de communicatieruimte.

Afsluiting van de dag

Om 13.40 uur komen de kinderen weer bij elkaar in de unit om de dag af te sluiten. Er wordt teruggekeken en kinderen vertellen elkaar hun ervaringen. Centraal staan de vragen: ‘Wat heb je geleerd?’ en ‘Hoe is het gegaan?’ Na de afsluiting gaan de kinderen om 14.00 uur naar huis of naar de opvang

 

 

 • Ontdek de units  

  Op Expeditie 24/7 werken we met 3 units. Jongere en oudere kinderen kunnen elkaar helpen en van elkaar leren. Binnen elke unit zijn de leerlingen ingedeeld in basiskringen. Kinderen beginnen en eindigen hun dag in deze groep met een vaste leerkracht.

  • Unit 1: groep 1, 2, 3
  • Unit 2: groep 4, 5, 6
  • Unit 3: groep 7, 8

  Een leerling gaat naar de volgende unit als het aanbod daar beter past bij zijn ontwikkeling op sociaal- en emotioneel niveau of belangstelling. Elke overgang gebeurt in afstemming met de ouder, het kind en de leerkracht.

 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Expeditie 24/7? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.