Hoe leren kinderen op Expeditie 24/7? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Op Expeditie 24/7 gaan we op expeditie naar talent door middel van onderzoekend leren. Kinderen gaan op onderzoek uit en zoeken zelfstandig naar een oplossing. Uiteindelijk wordt deze werkwijze een routine. Wij stimuleren de maximale ontwikkeling van kinderen. We gaan vaak ‘op pad’ om de wereld te ontdekken.

Kinderen leren elk moment van de dag: 24/7. Op school, thuis, bij de sportclub of op straat. Ouders en de school werken met elkaar samen om het leren op alle niveaus bij elkaar te laten aansluiten.

Aansluiten bij elk werkniveau

De leerkrachten kijken naar het kennen en kunnen van ieder kind, zodat zij het aanbod, de instructie en de begeleiding hierop specifiek kunnen aanpassen. Daardoor werken alle kinderen zelfstandig op hun eigen niveau en heeft de leerkracht tijd voor ieder kind.

Het volgen van de ontwikkeling is belangrijk om aan te kunnen sluiten bij de leer- en instructiebehoefte. Het kind wordt betrokken bij het leerproces en is gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen.

Leren via kernconcepten: inzichten

Kinderen leren op Expeditie 24/7 in units aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

 • Mens en maatschappij
  Macht
  Binding         
  Evenwicht en kringloop     
  Communicatie
   
 • Natuur en Techniek
  Energie, kracht en golven    
  Materie         
  Groei en leven        
  Tijd en ruimte

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de groepen eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk.

 • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op Expeditie 24/7 eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met Expeditie 24/7? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.