Communicatie met ouders

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, onderwijs gebeurt niet alleen op school. De ouders zijn onze partners. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender. Ook krijgt u om de week onze nieuwsbrief via difiDUIF. Daarnaast houden we u op de hoogte via Facebook.

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? CBS de Wereldboom maakt gebruik van digiDUIF. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app of sms sturen.

Thema-avonden

Een aantal keer per jaar organiseert onze school een thema-avond om u als ouder te informeren over ons onderwijs.

Portfoliogesprekken

U wordt 2 keer per jaar uitgenodigd om over de voortgang van uw kind te praten. Dit gebeurt aan de hand van het dossier (kindportfolio), toetsingen en observaties van leerkrachten. Bij het portfoliogesprek is uw kind ook aanwezig. Ook krijgt u tweemaal per jaar het ontwikkelingsverslag van de leerkracht over uw kind toegestuurd.

 • Medezeggenschap  

  De medezeggenschap op CBS de Wereldboom is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad
   Ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Activiteitencommissie
   Activeert de ouderparticipatie en heeft een organiserende en coördinerende functie bij iedere vorm van ouderhulp.
  • Klankbordgroep
   Betrokken en signalerende, kritische ouders kijken en denken actief mee in het nieuwe leersysteem.
 • In de praktijk
  In de praktijk Hoe ziet een schooldag op CBS de Wereldboom eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS de Wereldboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.