Ons onderwijs in de praktijk

Hoe ziet een schooldag op De Wereldboom eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

De dag begint met een inloop van 8.15 tot 8.30 uur. De kinderen starten in een kring in de eigen unit. Daar bespreken we de actualiteit, het dagprogramma en het onderwijsaanbod van de dag.

Aan het werk

Om 8.50 uur gaan de kinderen de kring uit. Ze krijgen instructies (voor de kernconcepten en de basis- en creatieve vakken) en gaan aan de slag. Elk kind krijgt passende vrijheid en verantwoordelijkheid in het plannen van de activiteiten. Kinderen verplaatsen zich tijdens de schooldag door de unit van ruimte naar ruimte.

Instructies worden gegeven aan kleine groepen van maximaal 8 kinderen die zijn ingedeeld in dezelfde leerlijn. Zo sluit de instructie aan bij het niveau van ieder kind. De leerkracht observeert en als het nodig is krijgt het kind begeleiding.

Afsluiting

Om 13.30 uur komen de kinderen weer bij elkaar in de basisgroep voor de afsluiting. We kijken terug op de dag, kinderen vertellen elkaar hun ervaringen. Centraal staan de vragen: ‘Wat heb je geleerd?’ en ‘Hoe is het gegaan?’ Na de afsluiting gaan de kinderen om 14.00 uur naar huis of naar de opvang.

 • Ontdek de units  

  Op CBS de Wereldboom werken we met 4 units. Jongere en oudere kinderen kunnen elkaar helpen en van elkaar leren. Binnen elke unit zijn de leerlingen ingedeeld in basiskringen. Kinderen beginnen en eindigen hun dag in deze groep met een vaste leerkracht.

  • Unit 1 (speel- en leergroep van Avonturijn)
   2 tot 4 jaar
    
  • Unit 2
   4 tot 7 jaar
    
  • Unit 3
   7 tot 10 jaar
    
  • Unit 4
   10 tot 13 jaar

  Een leerling gaat naar de volgende unit als het aanbod daar beter past bij zijn ontwikkeling op sociaal- en emotioneel niveau en zijn belangstelling. Elke overgang gebeurt in afstemming met de ouder, het kind en de leerkracht.

  • Taalschakelklas voor nieuwkomers gemeente Berkelland 
   7 t/m 12 jaar

  Een jaar lang krijgen leerlingen in deze Taalschakelklas een intensief taalaanbod om zich de Nederlandse taal eigen te maken. Na deze periode gaan de leerlingen naar een school in hun eigen woonplaats of wijk.

 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Wereldboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.