Scholengroep GelderVeste: een netwerkorganisatie

Basisschool de Wereldboom is aangesloten bij Scholengroep GelderVeste. Dit is een sterk netwerk van scholen die elkaar ondersteunen en scherp houden.

Door de schaalgrootte van Scholengroep Gelderveste profiteren wij van scholings- en ICT-faciliteiten die de kwaliteit van ons onderwijs hooghouden. We werken samen in bovenschoolse projecten, delen kennis en maken gebruik van een expertgroep Zorg. Binnen Gelderveste delen alle scholen dezelfde visie op onderwijs.

 

Ontwikkeling leerkrachten

Elke leerkracht brengt in een portfolio zijn eigen ontwikkeling in beeld. Dit delen zij 4 keer per jaar met de schoolleider en naar keuze met het team. 

Tijdens studiedagen besteden we aandacht aan de vakinhoudelijke ontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling van de leerkrachten. Weten wie je bent als leerkracht vinden we belangrijk.

Met andere scholen bereiden we samen de kernconcepten voor. We leren van en met elkaar.

  • In de praktijk
    In de praktijk Hoe ziet een schooldag op De Wereldboom eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Wereldboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.