Ontdek CBS de Wereldboom

Hoe leren kinderen op CBS de Wereldboom? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Op CBS de Wereldboom bieden wij betekenisvol onderwijs. Dit betekent: interactief onderwijs waarin kinderen worden uitgedaagd tot het leren van én met elkaar. Ook leren zij kritisch en creatief te denken en problemen op te lossen. De leerrijke schoolomgeving motiveert. We willen graag dat kinderen zich verwonderen.

Ruimte voor ondernemen

Op CBS de Wereldboom leren en werken leerlingen in units in verschillende ruimtes. Ze plannen onder begeleiding zelf de dag in. Er zijn duidelijke regels, waardoor er op de juiste manier ruimte ontstaat om te ondernemen, ontdekken en groeien. Daarnaast halen we de wereld van ‘buiten naar binnen’: experts komen vertellen over hun werk en we gaan er vaak op uit.

Lezen is leuk!

Wij willen kinderen leren ontdekken: lezen is leuk! Daarom hebben we in de school leeshoeken gemaakt en organiseren we leesactiviteiten. Onze school is voorzien van een moderne bibliotheek.

Leren via kernconcepten: inzichten

Kinderen leren aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

 • Mens en maatschappij
  Macht
  Binding         
  Evenwicht en kringloop     
  Communicatie
   
 • Natuur en Techniek
  Energie         
  Kracht en golven    
  Materie         
  Groei en leven        
  Tijd en ruimte
   
 • Algemeen
  Getalbegrip
  Communicatie

Plek voor ontmoeting

CBS de Wereldboom is een school met veel extra activiteiten: een plek voor ontmoeting, onder én na schooltijd. Wij werken samen met:

 • de muziekschool.
 • andere basisscholen: samen nemen we deel aan bijvoorbeeld sportdagen en de avondvierdaagse.
 • de Taalschakelklas: nieuwkomers van 7 t/m 12 jaar krijgen een jaar lang een intensief taalaanbod, om daarna weer terug te keren naar de eigen school. Onze eigen leerlingen ontmoeten hen bij het buitenspelen, gym en zwemmen. Daarnaast worden de nieuwkomers verdeeld over unit 3 en 4 op de middagen, om daar een keuze te maken uit de verschillende hoeken en materialen.

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk

 • In de praktijk
  In de praktijk Hoe ziet een schooldag op CBS de Wereldboom eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS de Wereldboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.