Ontdek Basisschool De Wereldboom

Hoe leren kinderen op De Wereldboom? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Op De Wereldboom bieden wij betekenisvol onderwijs. Dit betekent: interactief onderwijs waarin kinderen worden uitgedaagd tot het leren van én met elkaar. Ook leren zij kritisch en creatief te denken en problemen op te lossen. De leerrijke schoolomgeving motiveert. We willen graag dat kinderen zich verwonderen.

Ruimte voor ondernemen

Op De Wereldboom leren en werken leerlingen in units in verschillende ruimtes. Ze plannen onder begeleiding zelf de dag in. Er zijn duidelijke afspraken, waardoor er op de juiste manier ruimte ontstaat om te ondernemen, ontdekken en groeien. Daarnaast halen we de wereld van ‘buiten naar binnen’: experts komen vertellen over hun werk en we gaan er vaak op uit.

Ook onze ouders zijn ondernemend. Zij verzorgen Masterclasses rond hun talenten en denken mee over de inhoud van ons onderwijs.

Creatieve denkers en doeners

We vinden het belangrijk dat je elke dag creatief bezig kunt zijn. Ons atelier is daarom dagelijks open om er te schilderen, vorm te geven , te kleien etc. We hebben een theaterruimte waar je op het podium mag staan, poppenkast kunt spelen en filmpjes kunt maken. We laten elkaar regelmatig zien wat we gecreëerd hebben.

Creatief denken stimuleren we door opdrachten niet helemaal vast te zetten. Je krijgt ruimte om zelf presentatie- of uitingsvormen te kiezen voor wat je onderzocht, ontdekt of geleerd hebt.

Leren via kernconcepten: inzichten

Kinderen leren aan de hand van kernconcepten: een verzameling van aan elkaar gerelateerde leerinzichten. Zij verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Via kernconcepten begrijpen kinderen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

Het hele jaar zijn de kernconcepten getalbegrip (rekenen en wiskunde) en communicatie (taal) aanwezig. Een overzicht:

 • Mens en maatschappij
  Macht
  Binding         
  Evenwicht en kringloop     
  Communicatie
   
 • Natuur en Techniek
  Energie         
  Kracht en golven    
  Materie         
  Groei en leven        
  Tijd en ruimte
   
 • Algemeen
  Getalbegrip
  Communicatie

Onze beloftes aan kinderen:

 • je leert wie je kunt en wilt zijn
 • je krijgt het vertrouwen om zelf keuzes te maken 
 • je leert met en van andere kinderen

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk

 • In de praktijk
  In de praktijk Hoe ziet een schooldag op De Wereldboom eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen
  Direct regelen Persoonlijk kennismaken met De Wereldboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.