CBS de Wereldboom: het goede doen op het juiste moment

Op CBS de Wereldboom in Borculo gaan we uit van wat elk kind nodig heeft. We geven werkelijk onderwijs op niveau: we halen eruit wat erin zit. We motiveren de kinderen en dagen ze uit met een gevarieerd leeraanbod. Zij leren op verschillende manieren.

Op CBS de Wereldboom gaan we uit van verschillen. Kinderen krijgen alle ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen. Ze zijn mede verantwoordelijk voor hun leerproces en krijgen het vertrouwen om zelf keuzes te maken. Ze ontwikkelen eigen normen en waarden en weten wie ze kunnen en willen zijn.

 
Ontdek ons onderwijs

CBS de Wereldboom daagt kinderen uit om onderzoekend en ondernemend te leren. Kinderen gaan zélf op zoek naar oplossingen waardoor ze beter begrijpen wat ze leren en groeien in verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Bij dit leerproces vinden wij het erg belangrijk dat er persoonlijke aandacht is voor ieder kind.

Leerkrachten observeren de ontwikkeling van de leerlingen en hoe zij zich voelen op sociaal-emotioneel gebied. Zo geven zij passende begeleiding, zodat elk kind maximaal kan presteren op het eigen ontwikkelingsniveau.

  • In de praktijk
    In de praktijk Hoe ziet een schooldag op CBS de Wereldboom eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
  • Direct regelen
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS de Wereldboom? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't direct.