Communicatie met ouders

Persoonlijk contact

CBS Bekveld is een kleine school en persoonlijk contact tussen thuis en school vinden we erg belangrijk. Ouders prijzen ons om de 'korte lijntjes'.

Natuurlijk zijn de leerkrachten aanspreekbaar op het plein of in de school. Verder gebruiken we de 'Social Schools' omgeving.

Digitale communicatie

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u als ouder de jaarkalender in de app Social Schools. Ook krijgt u elke 6 weken onze 'Bekup' in uw mail. Daarnaast houden we u en de omgeving op de hoogte via Facebook en Instagram van actuele gebeurtenissen.

Snel op de hoogte via Social Schools

Leerkracht ziek? Afspraak verschoven? Activiteit afgelast? CBS Bekveld maakt gebruik van Social Schools. Hiermee kunnen we u snel een e-mail, berichtje via de app sturen.

Huisbezoek

In groep 1 t/m 3 komt er een leerkracht één keer thuis op bezoek. De leerkracht neemt daarover van tevoren contact met u op.

Gesprekmiddagen

3x per jaar hebben plannen we een gesprekmiddagen. Dit zijn 15-minutengesprekken bespreken we samen met u en uw kind de vorderingen en leerdoelen. U krijgt hiervoor een uitnodiging in Social Schools, waarna u zich in kunt schrijven.

Kom kijken

Benieuwd naar het werk van uw kind? Aan het einde van een IPC thema nodigen we ouders uit om te komen kijken naar de eindpresentatie. Daarnaast zijn ouders altijd welkom voor- of na schooltijd, loop mee naar binnen en uw zoon/dochter laat graag zien waar op dat moment aan gewerkt wordt. 

Medezeggenschap en Ouderraad

De medezeggenschap op CBS Bekveld is als volgt geregeld:

  • Medezeggenschapsraad: ouders en leerkrachten praten mee over de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school.
  • Ouderraad: helpt bij leuke en extra activiteiten voor de leerlingen.
  • Ons onderwijs Lees hier wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs.
  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Bekveld? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel het direct.