Een wereldse school in een landelijke omgeving

Jouw plek in de maatschappij

Een eigen kijk op de wereld ontwikkelen.
Dat is ons hoogste doel voor ieder kind. Leerlingen die een eigen ‘ik’ ontwikkelen. Geen ‘gemiddeldes’ of ‘je voegen naar de groep’. Maar onafhankelijke kinderen met allemaal hun unieke eigenheid. Natuurlijk hoort daar ook verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en de omgeving bij. Want je kunt pas jezelf zijn, als je ook de eigenheid van anderen accepteert.

In beweging

Leerlingen leren het best als ze in beweging zijn.
Daar krijgen ze op Bekveld alle kans voor. Door elke dag veel af te wisselen van leeromgeving (binnen of buiten) en van situaties (schrijvend of spelend, in groepjes of individueel). Zo worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leren.

Doelgericht

Wij geloven dat onze leerlingen het best presteren als ze inzicht hebben in hun leerproces.
Dat betekent dat ze steeds weten wat hun leerdoelen zijn en hoe hun voortgang eruitziet. Wij bieden structuur en leren routines aan om ze daarbij te helpen. Volgens duidelijke stappen doen ze hier kennis en vaardigheden over op.

Inzicht

Wij bieden ruimte voor spelen en ontdekken.
Bewegen, plezier maken en tegelijkertijd scherpte creëren om zelf te ontdekken. Zo gaan kinderen fris en met een nieuwsgierige en kritische blik naar de wereld kijken. Basiskennis en vaardigheden vinden wij heel be - langrijk, maar daar stopt het niet. Je hebt er pas iets aan als je meer inzicht krijgt in hoe de wereld werkt. Pas dan verbeteren we het onafhankelijke denken van onze leerlingen.

Ik

Ons hoogste doel is dat elke leerling zijn eigen ‘ik’ ontwikkelt.
Met zijn eigen blik op de wereld en kennis van zijn talenten. We stimul - eren onze leerlingen om uitdagingen aan te gaan. Om enthousiast te zijn over iets nieuws, iets waar ze nieuwsgierig naar zijn. Ze krijgen de ruimte om eigen vragen te onderzoeken en persoonlijke doelen te behalen.

Ouders / verzorgers zeggen over onze school:

“Leerlingen hoeven zich niet aan het onderwijs aan te passen, het onderwijs wordt aan de leerling aangepast.”

“Het gaat niet alleen om kennis, maar men richt zich ook op vaardigheden.”

“Aandacht voor leermethodiek en meegroeien met de ontwikkelingen die door de maatschappij worden gevraagd.”

“Ieder kind wordt gezien en gehoord.”

“Een veilige school.”

“Er is persoonlijke aandacht van leerkrachten voor zowel de kinderen als ook voor de ouders.”

“Een goed team en goede begeleiding van de kinderen.”

“Goede resultaten van het onderwijs.”

“Welkom zijn, de sfeer: Saamhorigheid.”

 • De groepen  

  De kinderen zijn verdeeld over twee groepen

  • Groep 2/4/5
  • Groep 6/7/8

   

    

  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Bekveld? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel het direct.