Ontdek CBS Bekveld

Leren op CBS Bekveld: hoe gaat dat? Maak kennis met onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat ieder kind over bepaalde basiskenmerken beschikt. Via spelen, leren en experimenteren leren de kinderen op CBS Bekveld om:

 • zich veilig te voelen.
 • zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld te hebben.
 • nieuwsgierig en onderzoekend te zijn.
 • betrokken te zijn (bij de leerstof).
 • onafhankelijk te zijn.

We laten kinderen deze basiskenmerken zoveel mogelijk eigen maken, vóórdat we beginnen aan de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden. We richten het onderwijs zó in, dat kinderen in veel situaties via handelen, spel, experiment en dialoog kennis en vaardigheden verwerven.

 • Op onze school:  
  • werken de kinderen met een kiesbord (onderbouw) en dag- en weektaken (midden- en bovenbouw).
  • houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen.
  • is zelfstandig werken vanzelfsprekend.
  • is de leerkracht vooral een begeleider.
  • hanteren we van groep 1 t/m 8 één duidelijke, doorgaande leerlijn.

Inzicht in doelen en voortgang

Dankzij wisselende onderwijsprogramma’s krijgen de leerlingen inzicht in mens, maatschappij, natuur en techniek. De kinderen werken zowel klassikaal als in open ruimtes. We betrekken kinderen bij het inzichtelijk maken van de doelen en de voortgang van hun eigen leerproces. Hierdoor begrijpen zij hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Hierbij maken we onder meer gebruik van de leerbronnen van het International Primary Curriculum (IPC).

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de groepen eruitzien? Ontdek ons onderwijs in de praktijk. 

 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op CBS Bekveld? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Bekveld? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel het direct.