Ontdek CBS Bekveld

Leren op CBS Bekveld: hoe gaat dat? Maak kennis met onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Plezier

Onze school is van iedereen. Van de kinderen natuurlijk, die alle ruimte krijgen om lekker te bewegen, spelen en om gelukkig te zijn. Maar ook van de ouders, de buren en de vrijwilligers die onze uitdagende omgeving samen mogelijk maken. Plezier maken op school en met elkaar is een groot goed. Plezier is daarom een kernwaarde op Bekveld. Dat zie je in en om de school op alle manieren terug.

Warmte

De school is ook van de leerkrachten die elke dag trots zijn om op Bekveld te werken. Ze kennen ieder kind en waarderen het unieke individu. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en met plezier naar school gaan. Kinderen moeten zichzelf ontdekken. Wie ben ik? Wat kan ik? Waar ben ik goed in? Dit proces gaan ze pas in als ze zich veilig, gezien en gekend voelen. Dit vergt enorme betrokken - heid van alle leerkrachten bij ieder kind. Op Bekveld voelt ieder kind de warmte en betrokkenheid van iedereen. Samen creëren we een veilige plek waar je jezelf kan zijn. Daarom is warmte een kernwaarde voor ons.

Scherpte

Op Bekveld kunnen kinderen spelen en bewegen in een landelijke omgeving. Maar: we geven werelds onderwijs. Want onze kinderen zijn onderdeel van de gemeenschap en lid van de wereld. Een open kijk waarin ze de samenhang van de stof begrijpen is ons hoogste doel. Dat vraagt scherpte. Scherpte van het team om uitdagende lesstof te bieden. Een klimaat scheppen waarin kinderen ontdek - ken en begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt. En daarbij: een kritische blik aanleren. Je mag als kind ergens wat van vinden! Een scherp team leerkrachten is dus essentieel. Maar het vraagt ook scherpte van leerlingen. Willen ontdekken en verder willen kijken. Door een uitdagende leeromgeving, bewegend onderwijs en gefo - custe leerkrachten creëren we focus en scherpte bij alle leerlingen. Scherpte is ook een belangrijke kernwaarde.

 • IPC in een notendop  

  Bij IPC worden kinderen actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.

  IPC in de praktijk
  Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

  Vaste structuur
  Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elk nieuw thema wordt ‘geopend’ op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Hierna volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Vervolgens volgt een uitleg met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

IPC

Wat is IPC? - IPC Nederland (ipc-nederland.nl)

International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum en onderwijsconcept voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. 

 • Ons onderwijs Lees hier wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Bekveld? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel het direct.