Ontdek CBS Bekveld

Leren op CBS Bekveld: hoe gaat dat? Maak kennis met onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat ieder kind over bepaalde basiskenmerken beschikt. Via spelen, leren en experimenteren leren de kinderen op CBS Bekveld om:

 • zich veilig te voelen.
 • zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld te hebben.
 • nieuwsgierig en onderzoekend te zijn.
 • betrokken te zijn (bij de leerstof).
 • onafhankelijk te zijn.

We laten kinderen deze basiskenmerken zoveel mogelijk eigen maken, vóórdat we beginnen aan de verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden. We richten het onderwijs zó in, dat kinderen in veel situaties via handelen, spel, experiment en dialoog kennis en vaardigheden verwerven.

 • Op onze school:  
  • werken de kinderen met een kiesbord (onderbouw) en dag- en weektaken (midden- en bovenbouw).
  • houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen.
  • is zelfstandig werken vanzelfsprekend.
  • is de leerkracht vooral een begeleider.
  • hanteren we van groep 1 t/m 8 één duidelijke, doorgaande leerlijn.

Inzicht in doelen en voortgang

Dankzij wisselende onderwijsprogramma’s krijgen de leerlingen inzicht in mens, maatschappij, natuur en techniek. De kinderen werken hier klassikaal aan. We betrekken kinderen bij het inzichtelijk maken van de doelen en de voortgang van hun eigen leerproces. Hierdoor begrijpen zij hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna bouwen ze routines op. Hierbij maken we onder meer gebruik van de leerbronnen van het International Primary Curriculum (IPC).

 • IPC in een notendop  

  Bij IPC worden kinderen actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.

  IPC in de praktijk
  Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin gedurende een bepaalde periode alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

  Vaste structuur
  Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elk nieuw thema wordt ‘geopend’ op een inspirerende manier. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Hierna volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Vervolgens volgt een uitleg met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de groepen eruitzien? Ontdek ons onderwijs in de praktijk. 

 • Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op CBS Bekveld? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Bekveld? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel het direct.