CBS Bekveld

Een wereldse school in een landelijke omgeving!

Ontdek meer over onze school

Samen eigen-wijs

We werken volgens ons 'Samen eigen-wijs' principe. 

Spelen en plezier maken
De leerlingen werken elke dag al spelend, zelfstandig en samen, bijvoorbeeld aan begrijpend luisteren, begrijpend lezen en techinisch lezen volgens de doelen van de methode/leerlijn.

Leren kijken naar de wereld
De leerlingen werken periodiek aan maatschappelijke vraagstukken, kunnen dit vanuit verschillende perspectieven bekijken en een eigen mening vormen en onderbouwen.

Zelf ontdekken en doelen stellen
De komende jaren werken de leerlingen per IPC-thema aan hun persoonlijke leerdoelen en kunnen op het leerproces reflecteren.

Je unieke ‘ik’ worden
De gehele schoolperiode kunnen de leerlingen reflecteren op hun eigen handelen en op het groepsproces.

  •  
    Ons onderwijs Lees hier wat wij belangrijk vinden in ons onderwijs.
  •  
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Bekveld? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel het direct.
 
Al 100 jaar School Bekveld!

CBS Bekveld ligt in het buitengebied van de gemeente Hengelo Gld. De school is opgericht in november 1921 en staat in het midden van het buurtschap Bekveld. Deze naam is waarschijnlijk afgeleid van ‘beekveld’ of ‘veld aan de beek’. Dit verwijst naar de Hengelose beek die vroeger in open verbinding stond met de IJssel.

Foto: Op 22 november 2021 ontrolt groep 8 samen met juf Annelien de banner om de feestweek ter gelegeheid van het 100 jarig bestaan in te luiden!

Media:  Artikel in Contactmidden: In Bekveld zijn ze trots op hun 100 jarige school.