Onderwijs passend bij de behoefte van het kind

Op CBS Bekveld in Hengelo Gld. werken we volgens de principes van ‘adaptief onderwijs’: onderwijs toegespitst op de behoefte van het kind. Dit resulteert in inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en de ‘grotere’ wereld.

Op deze school staat zelfstandigheid hoog in het vaandel. De leerlingen staan voor zichzelf. We geven verschillende instructievormen én stimuleren leerlingen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de planning en evaluatie van hun leerproces.

We zijn een IPC school. We werken met de IPC thema's. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces en leren doelgericht werken aan kennis, vaardigheden en inzicht. Bovendien is er aandacht voor zelfvertrouwen, begrip voor elkaar, ontdekken van eigen talenten en internationale ontwikkelingen.

  •  
    Ons onderwijs in de praktijk Hoe verloopt een schooldag op CBS Bekveld? En hoe zijn de groepen ingericht? Lees het hier.
  •  
    Direct regelen Persoonlijk kennismaken met CBS Bekveld? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel het direct.
 
Ons onderwijs

Op deze school is prikkelend leren belangrijk: de hersenen van alle kinderen worden uitgedaagd. De kinderen verbinden onderdelen van de leerstof en de werkelijkheid. Om de motivatie van de kinderen te vergroten betrekken we hen bij het inzichtelijk maken van doelen en de leervoortgang.

CBS Bekveld ligt in het buitengebied van de gemeente Hengelo Gld. De school is opgericht in november 1921 en staat in het midden van het buurtschap Bekveld. Deze naam is waarschijnlijk afgeleid van ‘beekveld’ of ‘veld aan de beek’. Dit verwijst naar de Hengelose beek die vroeger in open verbinding stond met de IJssel. CBS Bekveld: ‘wereldopgroeien’ in een prachtige omgeving.