Hoe ziet een schooldag op AnderZ er uit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.

Hoe ziet een schooldag eruit?

De dag begint met een inloop van 8.20 tot 8.30 uur. De kinderen gaan dan naar de basiskring in hun unit. Om 8.30 uur klinkt er een muziekje als start van de dag. Na dit muziekje is er gelegenheid om iets te vertellen, te  praten over het kernconcept en het vieren van een verjaardag. Tot slot bespreken we het programma van die dag.

Aan het werk

Om 8.45 uur verspreiden de kinderen zich over de unit. Ze krijgen instructie in een groep van maximaal 8 leerlingen, verwerken de leerstof en ontvangen reflectie op hun gemaakte werk en op de manier waarop ze daar mee bezig zijn. Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau en tempo, aan de hand van hun weekplanning.

De leerlingen kunnen zich gedurende de dag verplaatsen tussen de verschillende functieruimtes. Rekenen wordt gedaan in het rekenruimte, taal in de communicatie ruimte. Twee keer op een dag gaan de kinderen naar het restaurant om hun tussendoortje en luncht te nuttigen. Leerkrachten kijken goed naar de talenten van ieder kind en spelen daarop in met het leren. We volgen de ontwikkeling van ieder kind aan de hand van de leerlijnen van ieder vakgebied.

De dag afsluiten

Om 13.30 uur komen de kinderen weer bij elkaar in de basiskring voor de evaluatie van de dag. Kinderen vertellen elkaar hun ervaringen. Centraal staan de vragen: ‘Wat heb je geleerd?’ en ‘Hoe is het gegaan?’ Na de evaluatie gaan de kinderen om 14.00 uur naar huis.

  • Ontdek de units  

    Op AnderZ werken we met 2 units. Binnen elke unit zijn de leerlingen ingedeeld in basiskringen. Kinderen beginnen en eindigen hun dag in deze groep met een vaste leerkracht.

    Unit 1: groep 1 t/m 3 (basiskring blauw)
    Unit 2: groep 4 t/m 6 (basiskring groen) + groep 7 en 8 (basiskring oranje)

    Een leerling kan naar een volgende unit als hij daar cognitief en sociaal-emotioneel aan toe is. Deze overgang gebeurt natuurlijk in overleg met zowel de ouders als de leerling.

  • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met basisschool AnderZ? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't hier!