Hoe leren kinderen op AnderZ? Lees over onze onderwijsmethode, het aanbod en onze kijk op leren.

Onze kijk op leren

De leerlingen werken op AnderZ in units in verschillende ruimtes, zelfstandig of in kleine groepjes. Ze plannen zelf of met begeleiding hun dag in aan de hand van het onderwijsaanbod. De kinderen hebben op deze school veel ruimte, maar er zijn ook duidelijke regels. Het verspreiden over de ruimtes en de keuzevrijheid wordt (indien nodig) langzaam opgebouwd voor de jongste en nieuwe kinderen.

Persoonlijke aandacht

Zelfstandig werken én persoonlijke aandacht is op deze school erg belangrijk. Er zijn verschillende leerkrachten voor begeleiding en instructie. Kinderen worden geobserveerd om te zien hoe zij zich voelen op sociaal-emotioneel gebied en hoe de ontwikkeling verloopt.

We verwachten van kinderen maximaal haalbare prestaties, passend bij hun eigen ontwikkelingsniveau. Kinderen worden niet met elkaar vergeleken, maar hebben zicht op de eigen ontwikkeling.

Leren via kernconcepten: inzichten

Centraal staan de kernconcepten. Deze zorgen voor de verbinding tussen de leerstof. Ze vormen het hart van de leerstof, omdat kinderen eerst moeten begrijpen hoe iets werkt en waar de verbanden liggen. Hierna kunnen ze routines opbouwen. Kernconcepten zorgen voor inzicht in jezelf, de directe sociale en fysieke omgeving en inzicht in de ‘grotere’ wereld, afhankelijk van de ontwikkelfase waarin het kind zich bevindt.

Onze kernconcepten zijn onder te verdelen in twee groepen:

 • Mens en maatschappij
  Macht en regels
  Binding         
  Evenwicht en kringloop
   
 • Natuur en Techniek
  Energie          
  Materie
  Kracht en golven                
  Tijd en ruimte

In alle kernconcepten zijn de basisvakken rekenen en communicatie (taal) nadrukkelijk aanwezig.

Plek voor ontmoeting

Basisschool AnderZ is een school met veel extra activiteiten: een plek voor ontmoeting, tijdens én na schooltijd. We werken nauw samen met verschillende instanties, zoals de muziekschool, de bibliotheek en een organisatie voor techniek.

Na schooltijd worden er workshops gegeven op het gebied van muziek en techniek, waar de kinderen vrijblijvend aan deel kunnen nemen. De muziekschool geeft na schooltijd ook privélessen in ons schoolgebouw.

Meer weten?

Wilt u weten hoe een schooldag en de units eruitzien? Ontdek dan ons onderwijs in de praktijk.

 • In de praktijk Hoe ziet een schooldag op basisschool AnderZ eruit? En hoe zijn de units ingedeeld? U ontdekt het hier.
 • Direct regelen Persoonlijk kennismaken met basisschool AnderZ? Onze schoolgids bestellen? Of uw kind direct aanmelden? Regel 't hier!