• Lees meer
 • Scholengroep GelderVeste

  Netwerk van 19 scholen in Oost-Gelderland, 2780 leerlingen Onze verbindende visie: wij bieden ons onderwijs aan vanuit een totaalconcept. Dit betekent: kinderen begrijpen waarom ze iets leren én passen dit toe in de praktijk.

  Lees meer
 • Slim organiseren

  Onze scholen plaatsen kinderen in units bij elkaar. Jongere en oudere kinderen leren van elkaar. Dit is te realiseren op grote én kleine scholen.

  Lees meer
 • Deskundigheid en kennis delen

  Al onze scholen vormen samen één grote kennisbank. We delen kennis en expertise. Is er behoefte aan extra deskundigheid? Dan halen we die van buiten.

  Lees meer
 • ICT

  Ons onderwijs is eigentijds en toekomstgericht. We maken creatief gebruik van alle technische mogelijkheden die er zijn.

  Lees meer
 • Scholengroep GelderVeste
  Scholengroep GelderVeste

  Op onze scholen herkennen, erkennen en ontwikkelen we de unieke talenten van ieder kind: onderwijs op maat. Wij kijken naar het maximaal haalbare niveau op cognitief, motorisch, creatief en sociaal-emotioneel vlak. Wij bieden ons onderwijs aan vanuit een totaalconcept. We zorgen dat de kinderen begrijpen waarom ze iets leren en dat ze dit toe kunnen passen in de praktijk.

 • Slim organiseren
  Slim organiseren

  Het aantal leerlingen en de locatie van een school is binnen Scholengroep GelderVeste minder bepalend. Ons onderwijs wordt namelijk anders georganiseerd. Jongere en oudere kinderen leren van elkaar. Kinderen worden uitgedaagd om positie in te nemen en hun eigen mening te vormen: door te ontdekken, te doen en te ervaren. Aan de hand van een verzameling van aan aan elkaar gerelateerde leerinzichten leren we kinderen universele kennis, waarden, normen en sociaal- en emotionele vaardigheden. Wat ze leren is tijdloos en levenslang inzetbaar.

 • Deskundigheid en kennis delen
  Deskundigheid en kennis delen

  Leerkrachten en schoolleiders werken samen in bovenschoolse projecten en delen kennis. Ook hebben we de klankbordgroep ‘Muziek in de klas’ opgericht: om kinderen gestructureerd kennis te laten maken met muziek. Onderwijs op maat vraagt veel inzet en deskundigheid van de leerkrachten. Elke leerkracht brengt in een portfolio zijn eigen ontwikkeling in beeld en woont studiedagen bij. En is er behoefte aan extra deskundigheid? Dan halen we dit vanuit de buitenwereld onze scholen binnen. Op deze manier vergroten we de schoolomgeving voor kinderen. Want: leren doe je overal! 

  Binnen GelderVeste maken we gebruik van een zorgschil, want elk kind is bijzonder. Soms is een kind zo bijzonder dat de leerkracht onvoldoende kennis heeft om de juiste dingen te doen. Voor deze kinderen hebben we expertise in huis die al onze scholen delen. Van hoogbegaafdheid, vormen van autisme en fysieke handicaps tot zaken die spelen in de thuissituatie.

 • ICT
  ICT

  Nieuwe media oefenen een grote invloed uit op het dagelijks leven van kinderen. Op onze scholen spelen we in op de mogelijkheden hiervan. Denk aan digitale instructies en webinars van experts ‘van buiten’. Zo halen we met hedendaagse techniek kennis van buiten naar binnen. Kinderen ontdekken, leren en stellen vragen aan een specialist of ‘chatten’ met klasgenootjes over de les. 

  Ook organiseren we online masterclasses, waarin onze leerkrachten en leerlingen een interessant onderwerp behandelen. Ook halen we scholen uit het buitenland op deze manier de GelderVeste-scholen in. We maken actief ‘de verbinding’ met de buitenwereld. Bovendien zijn alle scholen met elkaar verbonden via Sharepoint: een samenwerkomgeving ‘in the cloud’.