Sport en bewegen en de invloed op het brein

  • 0x bekeken
  • 0 reacties

Sport en bewegen in relatie tot gezondheid is dagelijks een veelbesproken onderwerp. Daarom gooi ik het over een andere boeg en schrijf ik deze blog over de invloed van sport en bewegen op het brein, en dan voornamelijk bij kinderen.

Mijn naam is Suzanne ter Horst en ik werk als vakleerkracht bewegingsonderwijs voor Sportservice Doetinchem. Dagelijks laat ik kinderen kennismaken met een divers en uitdagend sport- en beweegaanbod. Middels deze manier ervaren de kinderen de lessen als uitdagend en leuk. Sport en bewegen is leuk om te doen en levert een belangrijke bijdrage aan de motorische, sociale en uiteraard ook op de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Een stukje achtergrond

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de hersenen. Mensen die regelmatig bewegen hebben meer grijze en witte stof in de hersenen dan de mensen die weinig bewegen. Grijze stof is verantwoordelijk voor het verwerken van informatie en voor het doorgeven van signalen. Witte stof is belangrijk voor de informatieoverdracht. Met andere woorden: witte stof zorgt ervoor dat de boodschap van de ene kant naar de andere kant van de hersenen wordt overgebracht. Bij kinderen die veel bewegen zie je dat zij beter om kunnen gaan met nieuwe situaties en nieuwe informatie beter op kunnen nemen.  

Onderzoek

Verschillende onderzoeken laten zien dat fittere kinderen beter presteren op executieve functies. Deze functies zijn nodig voor het omgaan met nieuwe- of veranderende situaties in het dagelijks leven. Ze zijn ook erg belangrijk voor gedrag in de klas en vormen een voorwaarde voor goede prestaties op schoolvaardigheden zoals rekenen, lezen en spelling.

Passiviteit

Landelijk zien we dat we met zijn allen steeds minder bewegen, dit is zorgelijk. Vroeger stapte je nog op de fiets als je iemand wilde zien. Nu gaat veel contact via de mobiele telefoon en sociale media. Als ik kijk naar kinderen, zie ik dat zij dagelijks uren voor een beeldscherm zitten. Passiviteit heeft grote consequenties voor het leervermogen en de stemming. Als we kijken naar welke vormen van bewegen goed zijn voor je hersenen, dan zijn eigenlijk alle vormen van bewegen goed: Fietsen, lopen, buiten spelen of sporten (bij een vereniging). Helemaal ideaal is een combinatie van verschillende vormen.

Mijn advies

Het advies is om minstens een uur per dag matig intensief te bewegen. Dagelijks iets aan beweging doen is beter dan bijvoorbeeld twee keer per week flinke inspanning. Actieve kinderen doen het beter op cognitieve functies, zoals concentratie en het onthouden en dit zal zich vervolgens uiten in betere leerprestaties.

Mijn advies voor groepsleerkrachten is om kinderen regelmatig te laten bewegen gedurende de schooldag. Hierbij kun je denken aan buitenspelen, de gymles, beweegtussendoortjes (energizers) in de klas maar ook bewegend reken- of taallessen geven.

0 reacties Ook reageren
Reactie plaatsen