Over goede en slechte scholen

  • 0x bekeken
  • 0 reacties

De inspectie van het onderwijs constateerde vorige week dat de verschillen tussen de scholen in ons land te groot zijn. Op de ene basisschool wordt wel alles uit het kind gehaald en op de andere gebeurt dat minder. Er zijn scholen waar kinderen aantoonbaar meer kansen hebben op een betere school voor VO en daardoor een betere kans op een interessante baan. We moeten echt eens even stilstaan bij de naam van onze scholen. Wij geven basisonderwijs en die basis moet echt goed zijn. Dat is nu in ons land niet overal het geval.

Waar staan die slechte scholen dan? Paul Kirschner, universitair hoogleraar aan de Open Universiteit én gasthoogleraar in Finland (!) heeft veel onderzoek gedaan op dit punt. ‘We kennen allerlei technieken die bewezen effectief zijn. Op scholen waar die technieken worden gebruikt, wordt aantoonbaar beter onderwijs gegeven’. Kirschner vervolgt: ’lang niet alle scholen kennen die technieken’.

Door alle veranderingen: in de pedagogiek, de onderwijskunde, de toename van vrijkomende kennis op het gebied van onderwijsonderzoek, ICT verandert het onderwijs snel, heel snel. Het gaat er dan wel om de juiste koers te houden om gebruik te maken van o.a. die opbrengsten van veel onderzoek. Je gaat toch niet weer het wiel uitvinden? Ook onderzoek in ons eigen land levert heel veel informatie op. We moeten met dat onderzoek iets doen om ons onderwijs verder te verbeteren, want zoals we hoorden valt er nog veel te verbeteren. Ik hoor en zie dat ook heel veel onderwijsmensen, ook bij GelderVeste, niets liever willen dan het onderwijs verder verbeteren. Het ligt niet aan de ‘will’, het ontbreekt soms aan ‘skill’.

Het gaat er bij al die veranderingen en verworvenheden om dat we het onderwijs beter maken. We willen bij GelderVeste het maximale uit de kinderen halen, we willen alle talenten ontwikkelen. Iemand die daar heel goed op zou aansluiten is Dr. Jay Marino. Ik heb in de afgelopen jaren een paar maal kennis met hem mogen maken en hij heeft op onze academie in Enschede een paar lezingen gegeven. De in de VS succesvol gebleken aanpak van Continuous Improvement biedt een aantal hulpmiddelen, zodat leerlingen steeds meer de regie nemen over hun eigen leren. Kinderen moeten eigenaar zijn van hun eigen leren, zelf duidelijk hun doelen stellen en daarover communiceren en verantwoording afleggen. Echt eigenaarschap betekent het beste uit jezelf halen. Samen met anderen blijven leren en ontwikkelen is een continu proces. In de 21e eeuw is het van het grootste belang dat iedereen blijft leren. Daarbij blijft de leerkracht de spil in de klas. Tal van strategieën zijn inzetbaar om de doelen te bereiken. Het gaat daarbij om de doelen, de weg er naar toe kan verschillen.

Ten slotte. Vernieuwing en verbetering van onderwijs vraagt nog veel inspanning in ons land, ook binnen GelderVeste. Twee punten zijn wat mij betreft van belang. In de eerste plaats dat we de vernieuwing en verbetering van ons onderwijs mee baseren op ‘bewezen verbetering’, evidence based. Nogmaals, waarom het wiel uitvinden als het er al is. Het gaat niet om hard werken, het gaat om slim werken. In de tweede plaats is het slim te werken op een ‘stap voor stap’ manier en niet te grote stappen ineens. Scholen en leerkrachten raken daardoor ‘overstreched’, met alle gevolgen van dien.

Ik zie een grote toekomst voor GelderVeste en wens jullie allemaal veel succes.

Jenne Wierstra

0 reacties Ook reageren
Reactie plaatsen