Ouderbetrokkenheid: wat betekent dat voor mij..?

  • 0x bekeken
  • 0 reacties

Onze kinderen verblijven op school in een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving. Als ouder voel ik me daar zeker bij betrokken. Ik zoek dan ook naar een goede relatie met de leerkrachten van mijn kinderen.

Naast mijn eigen kinderen vind ik het ook leuk om de klasgenoten van mijn kinderen mee te maken. De verhalen over school vallen zo beter op hun plaats. Ik heb daardoor een helder beeld van hoe het er in de klas aan toe gaat.

Sfeer proeven

‘Kiss and ride’ is niets voor mij, in de ochtend loop ik graag mee naar binnen om de kinderen gedag te zeggen en even de sfeer te proeven. En als het nodig is maak ik een praatje met de juf of meester: om hen op de hoogte te stellen van een slapeloze nacht, buikpijn, een leuk nieuwtje of iets anders wat invloed kan hebben op het gedrag van onze kinderen.

Helpen zonder eigenbelang

Als ouder vind ik het fijn om een kijkje te kunnen nemen terwijl de school ‘in bedrijf’ is. Het bijwonen van een viering, het versieren of gezamenlijk schoonmaken van de school, ranja schenken en zélfs de luizencontrole. De kinderen vinden het fantastisch – zeker toen ze in de onderbouw zaten – om ons op school te zien. Ze zijn trots op de dingen die wij voor de school doen. Het gaat ook om voorbeeldgedrag: laten zien dat het leuk is om een ander te helpen, zonder daar direct eigenbelang in te hebben.

Samen staan we sterk

Ik vind het vanzelfsprekend om mijn steentje bij te dragen. Niet om in de spotlights te staan, maar om samen zaken mogelijk te maken. En daar waar mogelijk het team te ondersteunen: in het belang van de kinderen en een goede sfeer. Het is fijn om dat samen te doen met de andere ouders, om te overleggen in de ouderraad of samen te klussen. Dit is allemaal leuk en waardevol! We zijn allemaal verschillende mensen met eigen meningen, maar met de school als gemene deler gaan we er sámen voor. Ieder op zijn eigen manier.

0 reacties Ook reageren
Reactie plaatsen